Geschäftsstelle

Frau Imke LathwesenGeschäftsführerin
Telefon: 0471 185 201
E-Mail: lathwesen@kh-bhv.de
Frau Christin RachowSekretariat / Innungsgeschäftsstelle
Handwerksrollenangelegenheiten
Telefon: 0471 185 246
E-Mail: info@kh-bhv.de
Frau Anke NiewöhnerBuchhaltung
Telefon: 0471 185 229
E-Mail: niewoehner@kh-bhv.de
Frau Silke WojciechowskiLehrlingsrollenangelegenheiten
Innungsbuchhaltung
Telefon: 0471 185 239
E-Mail: wojciechowski@kh-bhv.de